Selvbetjening helligdager i mai/juni

Senteret er uten bemanning på helligdagene 1. mai, 17. mai, Kristi Himmelfartsdag 30. mai, 1. og 2. pinsedag (9-10/6).

Kontakttelefon på disse dagene er 740 70 350.