MIDLERTIDIG STENGNING

Myndighetene har pålagt alle treningssentre i Norge å holde midlertidig stengt i en periode på to uker fram til 26.mars. Bakgrunnen for dette pålegget kjenner vi alle. Vi beklager selvsagt den ulempen som den midlertidige stengingen medfører for alle våre medlemmer, men respekterer samtidig de vurderingene som ligger bak myndighetenes beslutninger. Vi befinner oss i en helt spesiell situasjon som krever ekstraordinære tiltak og bidrag fra oss alle.

Situasjonen medfører også en stor utfordring for en liten bedrift som Sprek Trening AS. Vi arbeider nå med å skaffe oss oversikt over situasjonen og hvordan vi best skal takle et krevende og sammensatt utfordringsbilde. Her er det både juridiske, økonomiske og praktiske spørsmål som vi må finne ut av.  Her har vi ett hovedmål? nemlig å minimere ulempene for alle våre medlemmer, og sørge for et fortsatt godt tilbud når den midlertidige stengingen oppheves, forhåpentligvis den 27. mars. 

I mellomtiden vil vi bidra alt vi kan til å motivere dere til å opprettholde trening og aktivitet så godt som mulig ved å gi dere «Workout of the Day» i Sprek-appen, utfordringer og treningstips på Facebook/Instagram, og kanskje en aldri så liten challenge? Følg oss på SoMe, og bli inspirert!

Hva mener vi å ha fått oversikt over?

Coronautbruddet og myndighetenes pålegg om midlertidig stenging er å betrakte som en ekstraordinær hendelse, såkalt Force Majeure. Det betyr at situasjonen er utenfor vår kontroll, og at de vanlige betingelsene i medlemskontrakten gjelder.  Faktura med forfall den 20. mars gjelder mars måned skal derfor betales som normalt. 

Skulle pålegget om midlertidig stenging bli forlenget ut over 26. mars vil vi ha en ny situasjon som vi i dag ikke har oversikt over. Vi ser i media at ulike senterkjeder signaliserer ulike måter å håndtere en eventuell forlenget stenging på ovenfor medlemmene. Vi er i dag ikke i stand til å mene noe om hvilken modell vi vil ønske å legge oss på hvis stengingen blir forlenget.  Sprek følger situasjonen nøye og lover å komme med ny informasjon så snart vi har noe nytt å melde.  Vi ser derfor pr. i dag ingen grunn for at medlemmene må foreta seg noe aktivt i retning av frysing av medlemskap eller lignende, og håper dere har forståelse for dette.  

Som dere sikkert skjønner så har vi måttet permittere staben her på Sprek. Det er selvsagt svært beklagelig. Jeg vil imidlertid være på jobb og skal gjøre alt jeg kan for å svare på spørsmål og holde kontakten med medlemmene i dagene som kommer. 

Skulle du ha spørsmål som du ikke fikk svar på her, så send meg en mail på [email protected]. Som eneste ansatt på jobb kan jeg ikke love å svare på alt umiddelbart, men jeg skal gjøre så godt jeg kan. I tillegg vil jeg legge ut FAQ på hjemmesiden vår.

Vi håper at dere ser dette som en del av den store fellesdugnaden vi er inne i, støtter oss i en vanskelig tid og er klare til å ta i bruk medlemskapene igjen så snart vi er oppe og går med normal drift. Vi gjør som sagt alt vi kan for komme gjennom en krevende periode, og for å være best mulig rustet for å ønske dere velkommen tilbake, forhåpentligvis 27.mars.

Takk også for alle gode og varme tilbakemeldinger. Det gjør godt å vite at man har en stoooor heiagjeng i ryggen!