Agenda HMS

Sprek + Agenda HMS= Komplett bedriftshelsetjeneste

God helsestrategi med sterke samarbeidspartnere

Det lønner seg å investere i å skape en helsefremmende kultur. Livsstilsrelatert helserisiko er dagens og fremtidens største trussel mot produktivitet og nærvær. Studier innen helse- og produktivitetsforskning konkluderer med at kostnadene forbundet med  usunn livsstil er store og økende, både med tanke på sykefravær og sykenærvær. Kostnadene øker år for år
Vi utarbeider anbefalinger både individuelt for hver ansatt – og bedriften som helhet. Deretter hjelper vi bedriften med å iverksette tiltak for å fremme både god livsstil og godt arbeidsmiljø.

Samarbeidspartene har allerede gjennomført et pilotprosjekt med Stiklestad Hotell, og hotellsjef Bjørg Aase Aksnes har så langt oppsummert prosjektet som svært nyttig og positivt.