Sprek Helse

Arild Selseth

Utdannet fysioterapeut i 2004.

12 års erfaring fra Sykehuset Levanger – 2 års erfaring fra privat praksis.

Jobber nå som fysioterapeut ved Sprek Verdal 2 dager i uka, er i tillegg bedriftsfysioterapeut ved Kværner.

Arild tilbyr blant annet;

  • Utredning og behandling av akutte og langvarige muskel- og skjelettplager.
  • Rehabilitering etter operasjoner.
  • Treningsveiledning/behandling rettet mot hjerte/lunge-sykdom og nevrologiske tilstander.
  • Nålebehandling
  • Behandling av svimmelhet/krystallsyke

Du trenger ingen henvisning fra lege, og får time i løpet av kort tid.

For time eller spørsmål ta kontakt på tlf. 45 21 84 51

 

 

 

Hver tirsdag og fredag er naprapat Øyvind Dalen tilgjengelig for naprapatbehandlinger og hjelp til muskel- og leddbehandling.
For timebestilling. Tlf: 41 93 62 51

Det som behandles er blant annet:

 • Rygg-/nakkekink, isjias, kroniske og akutte rygg- og nakkesmerter, nedsatt bevegelighet
 • tennis-/golfalbue, musearm
 • muskelstrekk
 • idrettsskader
 • muskelspenninger
 • nakke- og skuldersmerter
 • hodepine og svimmelhet

For mer info; http://www.naprapatdalen.no/


Sprek + Agenda HMS = Komplett bedriftshelsetjeneste

God helsestrategi med sterke samarbeidspartnere

Det lønner seg å investere i å skape en helsefremmende kultur. Livsstilsrelatert helserisiko er dagens og fremtidens største trussel mot produktivitet og nærvær.  Studier innen helse- og produktivitetsforskning konkluderer med at kostnadene forbundet med usunn livsstil er store og økende, både med tanke på sykefravær og sykenærvær. Kostnadene øker år for år dersom livsstilen opprettholdes.

Den beste investeringen en bedrift kan gjøre er å stoppe tidlig utvikling av helserisiko – før det blir virkelig dyrt.

Innherred HMS og Sprek Trening AS har inngått en samarbeidsavtale som er unik i vårt distrikt. Gjennom vårt samarbeid kan vi tilby kompetanse og tjenester som støtter bedriftenes helhetlige helsestrategi, og hjelper bedrifter til å favne om både arbeidshelse og privathelsen til sine ansatte. Dette gjør vi gjennom å sette fokus på totalhelsen hos de ansatte sammen med bedriften.

Vi kartlegger status og evt. helserisiko gjennom HMS-runder på bedriften og individuelle helsetester av de ansatte. Med utgangspunkt i disse resultatene hjelper vi bedriften med å utarbeide klare målsetninger for det videre arbeidet.

Vi utarbeider anbefalinger både individuelt for hver ansatt – og bedriften som helhet.  Deretter hjelper vi bedriften med å iverksette tiltak for å fremme både god livsstil og godt arbeidsmiljø.

Samarbeidspartene har allerede gjennomført et pilotprosjekt med Stiklestad Hotell, og hotellsjef Bjørg Aase Aksnes har så langt oppsummert prosjektet som svært nyttig og positivt.