SprekBedrift

God helsestrategi med sterke samarbeidspartnere

Det lønner seg å investere i å skape en helsefremmende kultur. Livsstilsrelatert helserisiko er dagens og fremtidens største trussel mot produktivitet og nærvær.  Studier innen helse- og produktivitetsforskning konkluderer med at kostnadene forbundet med usunn livsstil er store og økende, både med tanke på sykefravær og sykenærvær. Kostnadene øker år for år dersom livsstilen opprettholdes.

Den beste investeringen en bedrift kan gjøre er å stoppe tidlig utvikling av helserisiko – før det blir virkelig dyrt.

 

Innherred HMS og Sprek Trening AS har inngått en samarbeidsavtale som er unik i vårt distrikt.

Gjennom vårt samarbeid kan vi tilby kompetanse og tjenester som støtter bedriftenes helhetlige helsestrategi, og hjelper bedrifter til å favne om både arbeidshelse og privathelsen til sine ansatte. Dette gjør vi gjennom å sette fokus på totalhelsen hos de ansatte sammen med bedriften.

Vi kartlegger status og evt. helserisiko gjennom HMS-runder på bedriften og individuelle helsetester av de ansatte. Med utgangspunkt i disse resultatene hjelper vi bedriften med å utarbeide klare målsetninger for det videre arbeidet.

Vi utarbeider anbefalinger både individuelt for hver ansatt – og bedriften som helhet.  Deretter hjelper vi bedriften med å iverksette tiltak for å fremme både god livsstil og godt arbeidsmiljø.

Samarbeidspartene har allerede gjennomført et pilotprosjekt med Stiklestad Hotell, og hotellsjef Bjørg Aase Aksnes har så langt oppsummert prosjektet som svært nyttig og positivt.

Vil du vite mer? Ta kontakt med en av oss:

Anne Sigrid S Christoffersen                                Elisabeth Bomo
Sprek Trening AS                                                    Innherred HMS
[email protected]                            [email protected]

Mob: 9020 4235                                                       Mob: 4811 3193