Kost- og vektendringscoach

Trenger du noen som kan hjelpe, motivere og «passe på deg» for at du skal nå dine mål med kostendringer og/eller endringer i kroppsammensetning? Da kan et program med kost- og vektendringscoach være noe for deg.

I et slikt program avtales det jevnlige oppfølgingstimer mellom deg og din coach hvor vi tester din kroppsammensetning på vår Tanita MC980-MA analysevekt, evaluerer resultatene og setter nye mål og arbeidsoppgaver for neste periode. I tillegg setter din coach opp ditt eget kostholdsprogram for perioden, skreddersydd ut fra dine personlige forutsetninger, behov og ønsker.

Oppfølgingsplan 30 uker

Uke 1 Kartleggingssamtale, første kroppsanalyse, utarbeidelse av målsetninger
Uke 2 Gjennomgang av nytt treningsprogram og personlig kostholdsplan
Uke 3-11 Oppfølgingstime hver 14. dag (5 x 25 min)
Uke 12 Gjennomgang av nytt treningsprogram og ny personlig kostholdsplan
Uke 12-31 Oppfølgingstime hver 4. uke (5 x 25 min)

Pakkepris kr. 5990,-
(Ord. pris kr 6750,-)

Oppfølgingsplan 15 uker

Uke 1 Kartleggingssamtale, første kroppsanalyse, utarbeidelse av målsetninger
Uke 2 Gjennomgang av nytt treningsprogram og personlig kostholdsplan
Uke 3-7 Oppfølgingstime hver 14. dag (3 x 25 min)
Uke 8 Gjennomgang av nytt treningsprogram og ny personlig kostholdsplan
Uke 11-15 Oppfølgingstime hver 3. uke (3 x 25 min)

Pakkepris kr. 4990,-
(Ord. pris kr 5250,-)