Test deg selv

Vil du vite hvor god fysisk form du er i, eller følge din egen formutvikling over tid? Vi kan tilby deg et utvalg tester tilpasset ditt nivå.

Det maksimale o2-opptaket er et mål på din kondisjon og er et godt hjelpemiddel for å vurdere om treninga gir resultater.
Du velger selv om du gjennomfører en maksimal- eller submaksimal test.

Cooper-test og 3000 m er andre tradisjonelle tester vi tilbyr,  hvor du får en god pekepinn på din kondisjon.

Makspuls brukes ofte som et verktøy for å intesitetsstyre utholdenhetstreningen, en nøyaktig måling av din makspuls vil sikre at du trener i de riktige intensitetssonene.

Våre personlige trenere går nøye gjennom resultatene med deg som brukes videre i treningsplanleggingen.

Priser

Maksimal test kr. 375,-
Submaksimal test kr. 250,-
Makspuls-test kr.  99,-
Cooper-test kr.  99,-
3000 m kr.  99,-
Vil du sjekke din kroppssammensetning og metalbolske alder? Vi tilbyr kroppsanalyse der du ser din helsestatus, og ut fra det kan sette deg klare mål og følge utviklingen.

Med svært høy nøyaktighetsgrad måler analysevekten sammensetning og fordeling av muskulatur,
fett og væske samt metabolsk alder  – og gir deg et bilde på hvordan din kropp er sammensatt i forhold til anbefalingene.

Med en slik analyse i bunnen kan din personlige trener hjelpe deg til å
sette konkrete mål for din trening og livsstil, og kunne sette opp en
målrettet trenings- og evt kostholdsplan for deg.

Gjentar du testen med jevne mellomrom har du full kontroll på om
du er på riktig vei, eller om du har behov for å korrigere kursen for
å nå ditt mål.

Et fantastisk redskap til optimalisering og motivasjon!!

Priser

En veiing kr. 175,-
To veiinger kr. 300,-
Fire veiinger kr. 500,-