Trivselsregler – «Sprekvett»

  • Sprek Treningssenter deltar i Antidoping Norges Rent Senter- program.Dette innebærer at du som medlem skal stille deg til disposisjon for avlegging av dopingprøve dersom du blir bedt om dette. Nekter du dette, eller avlegger en positiv dopingprøve har senteret rett til å avslutte ditt medlemskap.
  • Ved ankomst skal du alltid registrere deg med kort eller nøkkel. Ved tap av kort eller nøkkel utsteder vi nytt på medlemmets bekostning.
  • Bruk kun rene sko i treningssalene.
  • Te deg og kle deg på en måte som ikke oppleves støtende for øvrige medlemmer.
  • Unngå bar hud mot utstyr og matter, bruk håndkle.
  • Rydd på plass treningsutstyr etter bruk.
  • Ikke ta pausen i apparatene- la andre slippe til imellom 🙂