Fysisk aktivitet – mer effektivt enn medisiner mot psykisk sykdom 

I følge Verdens helseorgansisasjon har hver åttende person i verden en psykisk sykdom til enhver tid, og vi vet at psykiske problemer er økende i utberedelse i befolkningen. En slik utvikling krever mer effektive tiltak, både når det kommer til effektive behandlingstiltak og tiltak som påvirker belastningen for samfunnet generelt mtp samfunnsøkonomi, arbeidsevne og å utjevne forskjeller i helse i befolkningen. 

I en stor samlestudie (sammenfatning basert på 1039 enkeltstudier med 128 000 deltakere) utført av et forsker-team i Australia ble det konkludert med at fysisk aktivitet hadde bedre effekt enn samtaleterapi og antidepressive medisiner for personer med angst, depresjon og nedstemthet. Størst effekt hadde fysisk aktivitet for personer med nedstemthet. Fysisk aktivitet viste seg i samlestudien å ha en rask effekt på symptomene, og mange deltakere opplevde reduserte symptomer allerede etter 12 uker.  

Effekten fysisk aktivitet hadde på den psykiske helsen var uavhengig av type aktivitet. Gåturer, yoga, styrketrening, dans eller sykling kan alle være like gode alternativer. Det ble konkludert med at effekten aktiviteten hadde på symptomene økte med intensiteten i aktiviteten, og at kortere økter var fordelaktig i stedet for lange treningsøkter. Med andre ord er det viktigste å finne en aktivitet man liker å gjøre, den blir som regel gjennomført oftere! 

Referanse: B. Singh mf: Effectiveness of physical activity interventions for improving depression, anxiety and distress: an overview of systematic reviews. Sammendrag. British Journal of Sports Medicine. 16. februar 2023.