Trygg trening

Trivsel, sikkerhet og antidoping

Sprek Trening er landets første treningssenter som mottar FITcert-sertifikat

Som de første treningssentrene i Norge ble Sprek Verdal og Sprek Levanger tildelt sertifikat for den nye europeiske sertifiseringsordningen FITcert under treningskonferansen i regi av Virke Aktiv helse.

Sprek Trening ble sertifisert november 2023 og dette betyr at Sprek Trening holder en norsk-europeisk standard for drift av treningssenteret. En ny standard publisert i 2019 for kvalitetssikring av bransjen.

For deg som bruker av treningssenteret betyr dette at du møter profesjonalitet og retningslinjer for drift, kompetanse, fasiliteter, HMS og antidoping. Dette skal sørge for høyest mulig sikkerhet og redusere risiko for uønskede hendelser og skader. Det skal bidra til at brukerne av senterne får en best mulig opplevelse.

 

FITcert_stage-4

Trivsel og hygiene

 • Sprek fokuser på treningsglede og helse.
 • Alle bruker rene innesko og rent treningstøy på trening. Bare føtter eller bar overkropp er ikke tillatt i treningsstudio.
 • Sprek har nulltoleranse for rusmidler og doping.
 • Rengjør og rydd alt av apparater og utstyr etter bruk.
 • Unngå å slippe vekter i gulvet, og sett aldri vekter mot vegg/ vindu.
 • Vær en god treningskamerat. Vis hensyn og respekt for andre på treningssenteret.
 • Foto/ film av andre medlemmer og ansatte uten samtykke er ikke tillatt. Foto/ film i garderoben er ikke tillatt.

Sikkerhetsregler

 • Medlemmer skal alltid registrere seg ved ankomst til senteret. Dette gjøres på resepsjonsdisk når senteret er bemannet, og på ytterdør når selvbetjent.

 • Det er ikke tillatt å slippe inn ikke-medlemmer når senteret er selvbetjent.
  • Dropinn/gjestetrening er kun mulig i betjente åpningstider.
 • Medlemmet skal benytte egnede innesko for trening, samt kle seg i treningstøy.

 • Sprek har 15-års aldersgrense. Barn i alderen 12-14 kan trene i følge med foresatt.
  • Barn under 12 år har ikke adgang til treningsstudio grunnet risiko for skader.
 • Gjør deg kjent med lokasjonen til hjertestarter og førstehjelpsutstyr på senteret. Henvend deg til personalet eller bruk trygghetsalarm i nødstilfeller.

 • Ved midnatt slås lysene automatisk av, og alarm aktiveres. Sørg derfor for å forlate lokalene før kl. 24:00.

Sprek er sertifisert Rent Senter

Rent Senter er et forebyggende antidopingprogram med fokus på kompetanseheving, informasjon og mulighet for dopingkontroll.

Gjennom deltakelse i programmet setter Sprek antidoping på dagsorden ved å ta aktive grep for og sikre et rent treningsmiljø. Dette gjøres ved å ta i bruk programmets ulike elementer:

   • E-læringsprogram for ansatte og medlemmer
   • Informasjonsmateriell
   • Dopingkontroll
   • Foredrag og informasjonsstand på senteret
   • Tilrettelegging for samarbeid med politiet
   • Sette krav til egenerklæring fra leverandører av kosttilskudd
trygg trening

Antidopingansvarlige Sprek Verdal & Levanger

Carl Olav Christoffersen

Daglig leder Sprek Verdal, PT og seniorinstruktør

Telefon: 90650179

Johannes Czaikowski

Daglig leder Sprek Levanger, PT, trenings- og kostholdsveileder

Telefon: 98641244