Trygg trening

Trivsel, sikkerhet og antidoping

Trivsel og hygiene

 

 1. Vær frisk!
  Har du symptomer på luftveisinfeksjon skal du holde deg hjemme.
 2. Personlig hygiene
  Medlemmet skal alltid trene i rent treningstøy som dekker mage/rygg og øvre lår. Praktiser god håndhygiene gjennom treningen, med hyppig håndvask og –desinfeksjon.
 3. Bekledning og håndkle
  Kle på deg slik at ikke bar hud kommer i direkte kontakt med utstyr/matter osv. Ha alltid med et rent håndkle for å ikke avsette svette på treningsutstyret.
 4. Rengjøring
  Rengjør alltid alt av apparater og utstyr som du har benyttet; spray vaskeløsning på klut eller tørkepapir og tørk av berøringspunktene. All evt. avsatt svette tørkes bort på/rundt utstyret før vask. Sitteflaten vaskes til slutt.
 5. Vær en god treningskamerat
  Medlemmet skal alltid opptre høflig, vise hensyn og vise respekt for alle andre personer som er på Sprek.
  La andre benytte treningsapparatene når du har pause.
  Foto/film av andre medlemmer eller ansatte uten samtykke er ikke tillatt, og foto/film i garderoben er ikke tillatt
 6. Ta godt vare på utstyr og lokaler
  Unngå å slippe vekter og utstyr i gulvet, og sett aldri vekter mot vegg/vindu.
  Rydd alltid utstyr tilbake på riktig plass etter bruk.

Sikkerhetsregler

 1. Medlemmer skal alltid registrere seg ved ankomst til senteret. Dette gjøres på resepsjonsdisk når senteret er bemannet, og på ytterdør når selvbetjent.
 2. Det er ikke tillatt å slippe inn ikkemedlemmer når senteret er selvbetjent. Dropinn/gjestetrening er kun mulig i betjente åpningstider.
 3. Medlemmet skal benytte egnede innesko for trening, samt kle seg i treningstøy 
 4. Barn under 12 år har ikke adgang til treningsstudio grunnet risiko for skader. Barn i alderen 12-14 år skal trene i følge med foresatt.
 5. Gjør deg kjent med lokasjonen til hjertestarter og førstehjelpsutstyr på senteret. Henvend deg til personalet eller bruk trygghetsalarm i nødstilfeller 
 6. Ved midnatt slås lysene automatisk av, og alarm aktiveres. Sørg derfor for å forlate lokalene før kl 24:00 

Sprek er sertifisert Rent Senter

Rent Senter er et forebyggende antidopingprogram med fokus på kompetanseheving, informasjon og mulighet for dopingkontroll.

Gjennom deltakelse i programmet setter Sprek antidoping på dagsorden ved å ta aktive grep for og sikre et rent treningsmiljø. Dette gjøres ved å ta i bruk programmets ulike elementer:

  • E-læringsprogram for ansatte og medlemmer
  • Informasjonsmateriell
  • Dopingkontroll
  • Foredrag og informasjonsstand på senteret
  • Tilrettelegging for samarbeid med politiet
  • Sette krav til egenerklæring fra leverandører av kosttilskudd
trygg trening

Antidopingansvarlige Sprek Verdal & Levanger

Carl Olav Christoffersen

Daglig leder Sprek Verdal, PT, treningsveileder og seniorinstruktør

Telefon: 90650179

Johannes Czaikowski

Daglig leder Sprek Levanger, PT, trenings- og kostholdsveileder

Telefon: 98641244