SprekHelse

Forebygging og rehabilitering

Sprek Helse

Sprek Helse er vår seksjon som jobber med helserelaterte aktiviteter som både forebygger og behandler ulike former for muskel- og skjelettplager og andre livsstilsrelaterte helseutfordringer. Aktivitetene vil kunne foregå både i gruppe og individuelt, og med ulikt innhold alt etter hvilke behov som avdekkes:

  • Individuelle samtaler og undersøkelser
  • Foredrag/workshop innen relevante temaer
  • Trening i grupper for forebygging og/eller behandling
  • Individuell behandling
  • Individuell trening med oppfølging av behandler eller trener

De ulike tilbudene og tjenestene vil kunne rette seg mot risikogrupper, pasientgrupper, ansattegrupper i bedrifter osv.

Vil du vite mer?

Send en epost til [email protected] for å få mer informasjon om påmelding.