SprekHelse

Forebygging og rehabilitering

Sprek Helse

Sprek Helse er vår seksjon som jobber med helserelaterte aktiviteter som både forebygger og behandler ulike former for muskel- og skjelettplager og andre livsstilsrelaterte helseutfordringer. Aktivitetene vil kunne foregå både i gruppe og individuelt, og med ulikt innhold alt etter hvilke behov som avdekkes:

  • Individuelle samtaler og undersøkelser
  • Foredrag/workshop innen relevante temaer
  • Trening i grupper for forebygging og/eller behandling
  • Individuell behandling
  • Individuell trening med oppfølging av behandler eller trener

De ulike tilbudene og tjenestene vil kunne rette seg mot risikogrupper, pasientgrupper, ansattegrupper i bedrifter osv.

Naprapat Øyvind Dalen

Naprapati innebærer arbeid med muskel- og leddplager. Naprapaten diagnostiserer, behandler og rehabiliterer smertetilstander og funksjonelle problemer i muskler og ledd.

Naprapatbehandlingen retter seg først inn på å gjenskape og utvikle bedre funksjon i muskler og legg, for deretter å styrke pasientens egeninnsats gjennom tiltak som øker kapasitet og funksjonen for pasienten.Pasientens egeninnsats gjennom tilrettelagt trening er avgjørende for å rehabilitere og forebygge de aktuelle plager.

Naprapaten behandler alle plager knyttet til muskler og ledd.

Kontakt:
[email protected]
Mob. 419 36 251